Képzéseink

Iskolánk motorkerékpár és személygépjármű jogosítvány megszerzéséhez nyújt képzéseket. Okatóink elméleti és gyakorlati órák keretében segítik diákjainkat a hatékony tanulásban. Az alábbiakban megismerhetőek azok az információk, melyek az általunk nyújtott oktatások kapcsán fontosak lehetnek a minket választani szándékozók számára.

Segédmotorkerékpár

Tájékoztató "AM" jármű-kategóriás moped-vezetői tanfolyamhoz

Jelentkezés módja:

 • Ügyfélfogadási időben személyesen,
 • iskolavezetőnél jelentkezési lap leadásával

Az igazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretekről szól Vöröskereszttől származó igazolás bemutatása. Iskolám segítséget nyújt az ehhez szükséges tanfolyam megszervezéséhez, lebonyolításához. A 31/1992.(XII.19) NM rendelet alapján, valamint aki 1984. január 0.1 után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett nem kell vizsgáznia. A vizsgára egyénileg kell bejelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél.

Jelentkezés feltételei:

Az vehető fel aki

 • legalább 14. életévét betöltötte
 • egészségügyileg alkalmas, BM. Rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • aki írni,olvasni tud

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a kötelező elméleti órákat igazoltan végighallgatta, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott. Az előírt életkornál maximum 3 hónappal fiatalabb. Az írásos szerződésben rögzített határidőre a helyesen kitöltött jelentkezési lapot leadta.

 • Eü. Felmentés esetén a felmentésre szolgáló bizonyítványt és fénymásolatát
 • A vizsga díját befizette

Írásbeli helyett szóbeli vizsgát tehet:

 • aki a magyar nyelvet nem beszéli vagy nem érti
 • aki írásképtelen állapotban van ( az írásbeli vizsga számítógépen történik)

2013. augusztus 15.-től a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül vizsgára kell jelentkezni, melyet összesen 1 éven belül be kell fejezni, különben az elejéről kell kezdeni az egész tanfolyamot.

Az elméleti órák 45 perc időtartamúak, a gyakorlati órák 50 perc időtartamúak.

Forgalmi vizsgára az bocsátható aki:

 • A 16 gyakorlati órát levezette, melyet a képző szerv vezetési kartonon igazol
 • A vizsgadíjat befizette
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel

A vizsgákat az első sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül be kell fejezni!

Választható járművek:

 • Honda D10
 • Romet Zetka 50
 • Sachs

A tanuló által biztosított jármű esetén a járműnek meg kell felelnie a rendeletben meghatározott feltételeknek, oktatói műszaki vizsgával kell ellátni a hallgatónak. A képzés és a vizsgáztatás helyszínére szállításról a hallgatónak kell gondoskodnia. Az oktatás során e jármű fenntartási költségei a tanult terhelik (biztosítás, üzemanyag, javítási költség).

Hiányzás pótlását pótfoglalkozáson kell pótolni. Pótfoglalkozás megtartását 3000 Ft/óra költségtérítés ellenében vállaljuk.

A tandíj befizetése történhet egyben, vagy részletekben az Iskolavezetőnél.

Mentesség:

Az iskolavezető mentesíti az egyes elméleti tárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

A tanuló jogai és kötelezettségei:

A hallgatónak joga van a teljes képzési szolgáltatás folyamán a lehetőségeihez képest legjobb kiszolgáláshoz, véleményezheti a képzést. Panasz esetén az iskolavezetőt megkeresheti a probléma megoldása céljából. A hallgatónak kötelessége az elvégzett szolgáltatások díját megtéríteni, illetve a képzés folyamán magatartásával hozzájárulni a képzés sikeres lefolytatásához. A hallgató köteles a képzésen, illetve a vizsgákon arra alkalmas állapotban megjelenni. amennyiben ez nem így történik, a képzésből, illetve a vizsgákról kizárható. Ebben az esetben óradíjat, illetve vizsgadíjat vissza nem igényelhet, az igénybe vett kedvezményeket pedig köteles megfizetni a képzőszervek. A tanuló köteles az oktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása szerint közreműködni. Szándékos károkozás esetén az okozott kárt köteles megtéríteni a Képzőnek.

Kétkerekű jármű vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:

 • bukósisak, szemüveg a bukósisak kialakításától függően
 • protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki
 • protektoros kesztyű
 • magas szárú zárt cipő vagy csizma
 • szabványos tanulómellény

Tanuló áthelyezése:

A tanul kérésére az iskolavezető köteles kiállítani, illetve leigazolni, a NKH. által rendszeresített formanyomtatványt, azon feltüntetve az oktatás teljesített óraszámait.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A képzőszervnek joga van az elvégzett szolgáltatások díját beszedni, illetve amennyiben a hallgató más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, az elvégzett szolgáltatások díján felül a teljes képzési díj 10%-ának megfelelő összeget adminisztrációs költségekre levonni. A képzőszerv által biztosított kedvezmény csak a teljes képzési szolgáltatást igénybe vevő tanulókat illeti meg, így a más képzőszervhez távozó tanulók az addig igénybe vett kedvezményeket kötelesek a képzőszerv részére megfizetni! Köteles a hallgatókat a képzési tevékenység folyamán színvonalas oktatásban részesíteni. A képzőszerv a rendelkezésére álló járműveket köteles a képzés, illetve a vizsgáztatás helyszínére eljuttatni. Ha a hallgató az említett feltételeket nem teljesíti, a képzőszervnek joga van a képzési szerződést egyoldalúan felmondani.

A tanfolyam díjának megváltoztatása: A már megkezdett elméleti tanfolyam díja nem változtatható meg, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet változás. A képzőszerv az elméleti oktatáshoz tankönyvet és jegyzetfüzetet biztosít a tanulók részére igény esetén.

Oktatási helyszínek:

Elmélet:

 • Csenger és vonzáskörzete
 • Mátészalka és vonzáskörzete

Gyakorlat:

 • Mátészalka

A képzés és vizsgáztatás felügyeletét a továbbiakban a Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási És Utánképzési Főosztály Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Vizsgaszervezési És Utánképzési Osztály lája el.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Nyíregyháza, Törzs u. 108
Tel: +36-42/596-166
Fax: +36-42-596-167
E-mail:szabolcs@kavk.hu

 

Nem magyar állampolgár kérelmező estén az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott, és be tudja mutatni az idegen rendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét. / 35/2000 BM r./

A vizsgák érvényessége:

A gyakorlati vizsgákat az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított 2 éven belül le kell tenni.

 Amennyiben a tanuló két éven belül 5 sikertelen vizsgát tett, újabb vizsgára csak PÁV vizsgálat után van lehetőség.

"AM" kategória Képzés Árai
Elméleti oktatás 30 000 Ft 75óra
Elméleti vizsga 4 600 Ft  
Gyakorlati oktatás 66000 Ft 11 óra
Gyakorlati vizsga (Rutin) 3 600 Ft  
Gyakorlati vizsga (Forgalom) 3 600 Ft  
Összesen 105800Ft 86óra
     
Elsősegély oktatás 10000 Ft 4 óra
Elsősegély vizsga 8200 Ft  

Motorkerékpár "A1" kategória

Tájékoztató "A1" járműkategóriás vezetői tanfolyamhoz

maximum 125 cm3 illetve 11 kW

Jelentkezés módja:

 • Ügyfélfogadási időben személyesen,
 • iskolavezetőnél jelentkezési lap leadásával

Egészégügyi alkalmasság:

1. csop. orvosi alkalmassági vizsgálat

Az igazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismereteekről szól Vöröskereszttől származó igazolás bemutatása. Iskolám segítséget nyújt az ehhez szükséges tanfolyam megszervezéséhez, lebonyolításához. A 31/1992.(XII.19) NM rendelet alapján, valamint aki 1984. január 0.1 után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett nem kell vizsgáznia. A vizsgára egyénileg kell bejelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél.

Jelentkezés feltételei:

Az vehető fel aki

 • legalább 16. életévét betöltötte
 • egészségügyileg alkalmas, BM. Rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • aki a közoktatásról szóló törvény szerint alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, és az erről szóló dokumentumot bemutatta 

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a kötelező elméleti órákat igazoltan végighallgatta, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott. Az előírt életkornál maximum 3 hónappal fiatalabb. Az írásos szerződésben rögzített határidőre a helyesen kitöltött jelentkezési és vizsgalapot az alábbi melléklettel leadta:

 • 1. csop.-ú alkalmassági igazolás (1-2pld.)
 • Eü. Felmentés esetén a felmentésre szolgáló bizonyítványt és fénymásolatát
 • A vizsga díját befizette

Írásbeli helyett szóbeli vizsgát tehet:

 • aki a magyar nyelvet nem beszéli vagy nem érti
 • aki írásképtelen állapotban van ( az írásbeli vizsga számítógépen történik)

2013. augusztus 15.-től a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül vizsgára kell jelentkezni, melyet összesen 1 éven belül be kell fejezni, különben az elejéről kell kezdeni az egész tanfolyamot.

Az elméleti órák 45 perc időtartamúak, a gyakorlati órák 50 perc időtartamúak.

Forgalmi vizsgára az bocsátható aki:

 • A 22 gyakorlati órát levezette, melyet a képző szerv vezetési kartonon igazol
 • A vizsgadíjat befizette
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel

A vizsgákat az első sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül be kell fejezni!

Választható járművek:

 • ETZ 125
 • Yamaha YBR 125

A tanuló által biztosított jármű esetén a járműnek meg kell felelnie a rendeletben meghatározott feltételeknek, oktatói műszaki vizsgával kell ellátni a hallgatónak. A képzés és a vizsgáztatás helyszínére szállításról a hallgatónak kell gondoskodnia. Az oktatás során e jármű fenntartási költségei a tanult terhelik (biztosítás, üzemanyag, javítási költség).

Hiányzás pótlását pót foglalkozáson kell pótolni. Pót foglalkozás megtartását 3000 Ft/óra költségtérítés ellenében vállaljuk.

A tandíj befizetése történhet egyben, vagy részletekben az Iskolavezetőnél.

Mentesség:

Az iskolavezető mentesíti az egyes elméleti tárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

A tanuló jogai és kötelezettségei:

A hallgatónak joga van a teljes képzési szolgáltatás folyamán a lehetőségeihez képest legjobb kiszolgáláshoz, véleményezheti a képzést. Panasz esetén az iskolavezetőt megkeresheti a probléma megoldása céljából. A hallgatónak kötelessége az elvégzett szolgáltatások díját megtéríteni, illetve a képzés folyamán magatartásával hozzájárulni a képzés sikeres lefolytatásához. A hallgató köteles a képzésen, illetve a vizsgákon arra alkalmas állapotban megjelenni. amennyiben ez nem így történik, a képzésből, illetve a vizsgákról kizárható. Ebben az esetben óradíjat, illetve vizsgadíjat vissza nem igényelhet, az igénybe vett kedvezményeket pedig köteles megfizetni a képzőszervek. A tanuló köteles az oktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása szerint közreműködni. Szándékos károkozás esetén az okozott kárt köteles megtéríteni a Képzőnek.

Kétkerekű jármű vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:

 • bukósisak, szemüveg a bukósisak kialakításától függően
 • protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki
 • protektoros kesztyű
 • magas szárú zárt cipő vagy csizma
 • szabványos tanulómellény

Tanuló áthelyezése:

A tanul kérésére az iskolavezető köteles kiállítani, illetve leigazolni, a NKH. által rendszeresített formanyomtatványt, azon feltüntetve az oktatás teljesített óraszámait.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A képzőszervnek joga van az elvégzett szolgáltatások díját beszedni, illetve amennyiben a hallgató más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, az elvégzett szolgáltatások díján felül a teljes képzési díj 10%-ának megfelelő összeget adminisztrációs költségekre levonni. A képzőszerv által biztosított kedvezmény csak a teljes képzési szolgáltatást igénybe vevő tanulókat illeti meg, így a más képzőszervhez távozó tanulók az addig igénybe vett kedvezményeket kötelesek a képzőszerv részére megfizetni! Köteles a hallgatókat a képzési tevékenység folyamán színvonalas oktatásban részesíteni. A képzőszerv a rendelkezésére álló járműveket köteles a képzés, illetve a vizsgáztatás helyszínére eljuttatni. Ha a hallgató az említett feltételeket nem teljesíti, a képzőszervnek joga van a képzési szerződést egyoldalúan felmondani.

A tanfolyam díjának megváltoztatása: A már megkezdett elméleti tanfolyam díja nem változtatható meg, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet változás. A képzőszerv az elméleti oktatáshoz tankönyvet és jegyzetfüzetet biztosít a tanulók részére igény esetén.

Oktatási helyszínek:

Elmélet:

 • Csenger és vonzáskörzete
 • Mátészalka és vonzáskörzete

Gyakorlat:

 • Mátészalka

A képzés és vizsgáztatás felügyeletét a továbbiakban a Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási És Utánképzési Főosztály Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Vizsgaszervezési És Utánképzési Osztály lája el.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Nyíregyháza, Törzs u. 108
Tel: +36-42/596-166
Fax: +36-42-596-167
E-mail:szabolcs@kavk.hu

Nem magyar állampolgár kérelmező estén az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott, és be tudja mutatni az idegen rendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét. / 35/2000 BM r./A vizsgák érvényessége:

A gyakorlati vizsgákat az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított 2 éven belül le kell tenni.

 

Amennyiben a tanuló két éven belül 5 sikertelen vizsgát tett, újabb vizsgára csak PÁV vizsgálat után van lehetőség.

"A1" kategória Képzés Árai
Elméleti oktatás 40000 Ft 75óra
Elméleti vizsga 4 600 Ft  
Gyakorlati oktatás 102000 Ft 17 óra
Gyakorlati vizsga (Rutin) 4 700 Ft  
Gyakorlati vizsga (Forgalom) 11 000 Ft 1 óra
Összesen 162300Ft 93óra
     
Elsősegély oktatás 10000 Ft 4 óra
Elsősegély vizsga 8200Ft  

Motorkerékpár "A2" kategória

Tájékoztató "A2" járműkategóriás vezetői tanfolyamhoz

minimum 400cm3, illetve minimum 25kW

Jelentkezés módja:

 • Ügyfélfogadási időben személyesen,
 • iskolavezetőnél jelentkezési lap leadásával

Egészégügyi alkalmasság:

1. csop. orvosi alkalmassági vizsgálat

Az igazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismereteekről szól Vöröskereszttől származó igazolás bemutatása. Iskolám segítséget nyújt az ehhez szükséges tanfolyam megszervezéséhez, lebonyolításához. A 31/1992.(XII.19) NM rendelet alapján, valamint aki 1984. január 0.1 után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett nem kell vizsgáznia. A vizsgára egyénileg kell bejelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél.

Jelentkezés feltételei:

Az vehető fel aki

 • legalább 18. életévét betöltötte
 • egészségügyileg alkalmas, BM. Rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • aki a közoktatásról szóló törvény szerint alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, és az erről szóló dokumentumot bemutatta és fénymásolatát leadta

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a kötelező elméleti órákat igazoltan végighallgatta, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott. Az előírt életkornál maximum 3 hónappal fiatalabb. Az írásos szerződésben rögzített határidőre a helyesen kitöltött jelentkezési és vizsgalapot az alábbi melléklettel leadta:

 • 1. csop.-ú alkalmassági igazolás (1-2pld.)
 • Eü. Felmentés esetén a felmentésre szolgáló bizonyítványt és fénymásolatát
 • A vizsga díját befizette

Írásbeli helyett szóbeli vizsgát tehet:

 • aki a magyar nyelvet nem beszéli vagy nem érti
 • aki írásképtelen állapotban van ( az írásbeli vizsga számítógépen történik)

2013. augusztus 15.-től a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül vizsgára kell jelentkezni, melyet összesen 1 éven belül be kell fejezni, különben az elejéről kell kezdeni az egész tanfolyamot.

Az elméleti órák 45 perc időtartamúak, a gyakorlati órák 50 perc időtartamúak.

Forgalmi vizsgára az bocsátható aki:

 • A 22 gyakorlati órát levezette, melyet a képző szerv vezetési kartonon igazol
 • A vizsgadíjat befizette
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel

A vizsgákat az első sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül be kell fejezni!

Választható járművek:

 • Honda CBF 500

A tanuló által biztosított jármű esetén a járműnek meg kell felelnie a rendeletben meghatározott feltételeknek, oktatói műszaki vizsgával kell ellátni a hallgatónak. A képzés és a vizsgáztatás helyszínére szállításról a hallgatónak kell gondoskodnia. Az oktatás során e jármű fenntartási költségei a tanult terhelik (biztosítás, üzemanyag, javítási költség).

Hiányzás pótlását pótfoglalkozáson kell pótolni. Pótfoglalkozás megtartását 3000 Ft/óra költségtérítés ellenében vállaljuk.

A tandíj befizetése történhet egyben, vagy részletekben az Iskolavezetőnél.

Mentesség:

Az iskolavezető mentesíti az egyes elméleti tárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

A tanuló jogai és kötelezettségei:

A hallgatónak joga van a teljes képzési szolgáltatás folyamán a lehetőségeihez képest legjobb kiszolgáláshoz, véleménezheti a képzést. Panasz esetén az iskolavezetőt megkeresheti a probléma megoldása céljából. A hallgatónak kötelessége az elvégzett szolgáltatások díját megtéríteni, illetve a képzés folyamán magatartásával hozzájárulni a képzés sikeres lefolytatásához. A hallgató köteles a képzésen, illetve a vizsgákon arra alkalmas állapotban megjelenni. amennyiben ez nem így történik, a képzésből, illetve a vizsgákról kizárható. Ebben az esetben óradíjat, illetve vizsgadíjat vissza nem igényelhet, az igénybevett kedvezményeket pedig köteles megfizetni a képzőszervek. A tanuló köteles az oktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása szerint közreműködni. Szándékos károkozás esetén az okozott kárt köteles megtéríteni a Képzőnek.

Kétkerekű jármű vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:

 • bukósisak, szemüveg a bukósisak kialakításától függően
 • protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki
 • protektoros kesztyű
 • magas szárú zárt cipő vagy csizma
 • szabványos tanulmellény

Tanuló áthelyezése:

A tanul kérésére az iskolavezető köteles kiállítani, illetve leigazolni, a NKH. által rendszeresített formanyomtatványt, azon feltüntetve az oktatás teljesített óraszámait.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A képzőszervnek joga van az elvégzett szolgáltatások díját beszedni, illetve amennyiben a hallgató más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, az elvégzett szolgáltatások díján felül a teljes képzési díj 10%-ának megfelelő összeget adminisztrációs költségekre levonni. A képzőszerv által biztosított kedvezmény csak a teljes képzési szolgáltatást igénybevevő tanulókat illeti meg, így a más képzőszervhez távozó tanulók az addig igénybevett kedvezményeket kötelesek a képzőszerv részére megfizetni! Köteles a hallgatkat a képzési tevékenység folyamán színvonalas oktatásban részesíteni. A képzőszerv a rendelkezésére álló járműveket köteles a képzés, illetve a vizsgáztatás helyszínére eljuttatni. Ha a hallgató az említett feltételeket nem teljesíti, a képzőszervnek joga van a képzési szerződést egyoldalúan felmondani.

A tanfolyam díjának megváltoztatása: A már mgkezdett elméleti tanfolyam díja nem változtatható meg, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet változás. A képzőszerv az elméleti oktatáshoz tankönyvet és jegyzetfüzetet biztosít a tanulók részére igény esetén.

Oktatási helyszínek:

Elmélet:

 • Csenger és vonzáskörzete
 • Mátészalka és vonzáskörzete

Gyakorlat:

 • Mátészalka

A képzés és vizsgáztatás felügyeletét a továbbiakban a Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási És Utánképzési Főosztály Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Vizsgaszervezési És Utánképzési Osztály lája el.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Nyíregyháza, Törzs u. 108
Tel: +36-42/596-166
Fax: +36-42-596-167
E-mail:szabolcs@kavk.hu

 

Nem magyar állampolgár kérelmező estén az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott, és be tudja mutatni az idegen rendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét. / 35/2000 BM r./

A vizsgák érvényessége:

A gyakorlati vizsgákat az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított 2 éven belül le kell tenni.

 

Amennyiben a tanuló két éven belül 5 sikertelen vizsgát tett, újabb vizsgára csak PÁV vizsgálat után van lehetőség.

"A2" kategória Képzés Árai
Elméleti oktatás 40 000 Ft 75óra
Elméleti vizsga 4 600 Ft  
Gyakorlati oktatás 102000Ft 17 óra
Gyakorlati vizsga (Rutin) 4 700 Ft  
Gyakorlati vizsga (Forgalom) 11 000 Ft 1 óra
Összesen 162300Ft 93 óra
     
Elsősegély oktatás 10000 Ft 4 óra
Elsősegély vizsga 8200Ft  

Motorkerékpár "A24+" kategória

Tájékoztató "A24+" járműkategóriás vezetői tanfolyamhoz

minimum 40kW

Jelentkezés módja:

 • Ügyfélfogadási időben személyesen,
 • iskolavezetőnél jelentkezési lap leadásával

Egészégügyi alkalmasság:

1. csop. orvosi alkalmassági vizsgálat

Az igazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismereteekről szól Vöröskereszttől származó igazolás bemutatása. Iskolám segítséget nyújt az ehhez szükséges tanfolyam megszervezéséhez, lebonyolításához. A 31/1992.(XII.19) NM rendelet alapján, valamint aki 1984. január 0.1 után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett nem kell vizsgáznia. A vizsgára egyénileg kell bejelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél.

Jelentkezés feltételei:

Az vehető fel aki

 • legalább 24. életévét betöltötte
 • egészségügyileg alkalmas, BM. Rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • aki a közoktatásról szóló törvény szerint alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, és az erről szóló dokumentumot bemutatta és fénymásolatát leadta

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a kötelező elméleti órákat igazoltan végighallgatta, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott. Az előírt életkornál maximum 3 hónappal fiatalabb. Az írásos szerződésben rögzített határidőre a helyesen kitöltött jelentkezési és vizsgalapot az alábbi melléklettel leadta:

 • 1. csop.-ú alkalmassági igazolás (1-2pld.)
 • Eü. Felmentés esetén a felmentésre szolgáló bizonyítványt és fénymásolatát
 • A vizsga díját befizette

Írásbeli helyett szóbeli vizsgát tehet:

 • aki a magyar nyelvet nem beszéli vagy nem érti
 • aki írásképtelen állapotban van ( az írásbeli vizsga számítógépen történik)

2013. augusztus 15.-től a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül vizsgára kell jelentkezni, melyet összesen 1 éven belül be kell fejezni, különben az elejéről kell kezdeni az egész tanfolyamot.

Az elméleti órák 45 perc időtartamúak, a gyakorlati órák 50 perc időtartamúak.

Forgalmi vizsgára az bocsátható aki:

 • A 22 gyakorlati órát levezette, melyet a képző szerv vezetési kartonon igazol
 • A vizsgadíjat befizette
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel

A vizsgákat az első sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül be kell fejezni!

Választható járművek:

 • Hyosung GT 650

A tanuló által biztosított jármű esetén a járműnek meg kell felelnie a rendeletben meghatározott feltételeknek, oktatói műszaki vizsgával kell ellátni a hallgatónak. A képzés és a vizsgáztatás helyszínére szállításról a hallgatónak kell gondoskodnia. Az oktatás során e jármű fenntartási költségei a tanult terhelik (biztosítás, üzemanyag, javítási költség).

Hiányzás pótlását pót foglalkozáson kell pótolni. Pót foglalkozás megtartását 3000 Ft/óra költségtérítés ellenében vállaljuk.

A tandíj befizetése történhet egyben, vagy részletekben az Iskolavezetőnél.

Mentesség:

Az iskolavezető mentesíti az egyes elméleti tárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

A tanuló jogai és kötelezettségei:

A hallgatónak joga van a teljes képzési szolgáltatás folyamán a lehetőségeihez képest legjobb kiszolgáláshoz, véleményezheti a képzést. Panasz esetén az iskolavezetőt megkeresheti a probléma megoldása céljából. A hallgatónak kötelessége az elvégzett szolgáltatások díját megtéríteni, illetve a képzés folyamán magatartásával hozzájárulni a képzés sikeres lefolytatásához. A hallgató köteles a képzésen, illetve a vizsgákon arra alkalmas állapotban megjelenni. amennyiben ez nem így történik, a képzésből, illetve a vizsgákról kizárható. Ebben az esetben óradíjat, illetve vizsgadíjat vissza nem igényelhet, az igénybe vett kedvezményeket pedig köteles megfizetni a képzőszervek. A tanuló köteles az oktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása szerint közreműködni. Szándékos károkozás esetén az okozott kárt köteles megtéríteni a Képzőnek.

Kétkerekű jármű vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:

 • bukósisak, szemüveg a bukósisak kialakításától függően
 • protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki
 • protektoros kesztyű
 • magas szárú zárt cipő vagy csizma
 • szabványos tanulmellény

Tanuló áthelyezése:

A tanul kérésére az iskolavezető köteles kiállítani, illetve leigazolni, a NKH. által rendszeresített formanyomtatványt, azon feltüntetve az oktatás teljesített óraszámait.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A képzőszervnek joga van az elvégzett szolgáltatások díját beszedni, illetve amennyiben a hallgató más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, az elvégzett szolgáltatások díján felül a teljes képzési díj 10%-ának megfelelő összeget adminisztrációs költségekre levonni. A képzőszerv által biztosított kedvezmény csak a teljes képzési szolgáltatást igénybe vevő tanulókat illeti meg, így a más képzőszervhez távozó tanulók az addig igénybe vett kedvezményeket kötelesek a képzőszerv részére megfizetni! Köteles a hallgatókat a képzési tevékenység folyamán színvonalas oktatásban részesíteni. A képzőszerv a rendelkezésére álló járműveket köteles a képzés, illetve a vizsgáztatás helyszínére eljuttatni. Ha a hallgató az említett feltételeket nem teljesíti, a képzőszervnek joga van a képzési szerződést egyoldalúan felmondani.

A tanfolyam díjának megváltoztatása: A már megkezdett elméleti tanfolyam díja nem változtatható meg, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet változás. A képzőszerv az elméleti oktatáshoz tankönyvet és jegyzetfüzetet biztosít a tanulók részére igény esetén.

Oktatási helyszínek:

Elmélet:

 • Csenger és vonzáskörzete
 • Mátészalka és vonzáskörzete

Gyakorlat:

 • Mátészalka

A képzés és vizsgáztatás felügyeletét a továbbiakban a Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási És Utánképzési Főosztály Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Vizsgaszervezési És Utánképzési Osztály lája el.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Nyíregyháza, Törzs u. 108
Tel: +36-42/596-166
Fax: +36-42-596-167
E-mail:szabolcs@kavk.hu

 

Nem magyar állampolgár kérelmező estén az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott, és be tudja mutatni az idegen rendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét. / 35/2000 BM r./

A vizsgák érvényessége:

A gyakorlati vizsgákat az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított 2 éven belül le kell tenni.

 

Amennyiben a tanuló két éven belül 5 sikertelen vizsgát tett, újabb vizsgára csak PÁV vizsgálat után van lehetőség.

"A24+" kategória Képzés Árai
Elméleti oktatás 40 000 Ft 75 óra
Elméleti vizsga 4 600 Ft  
Gyakorlati oktatás 162000 Ft 27 óra
Gyakorlati vizsga (Rutin) 4 700 Ft  
Gyakorlati vizsga (Forgalom) 11 000 Ft 1 óra
Összesen 222300Ft 103 óra
     
Elsősegély oktatás 10000 Ft 4 óra
Elsősegély vizsga 8200 Ft  

Személygépkocsi "B" kategória

Tájékoztató "B" járműkategóriás vezetői tanfolyamhoz

Jelentkezés módja:

 • Ügyfélfogadási időben személyesen,
 • iskolavezetőnél jelentkezési lap leadásával
 • interneten a jelentkezési lap elküldésével honlapunkon keresztül

Egészégügyi alkalmasság:

1. csop. orvosi alkalmassági vizsgálat

Az igazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismereteekről szól Vöröskereszttől származó igazolás bemutatása. Iskolám segítséget nyújt az ehhez szükséges tanfolyam megszervezéséhez, lebonyolításához. A 31/1992.(XII.19) NM rendelet alapján, valamint aki 1984. január 0.1 után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett nem kell vizsgáznia. A vizsgára egyénileg kell bejelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél.

 

Jelentkezés feltételei:

Az vehető fel aki

 • legalább 16 és fél éves
 • egészségügyileg alkalmas, BM. Rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • aki a közoktatásról szóló törvény szerint alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, és az erről szóló dokumentumot bemutatta és fénymásolatát leadta

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a kötelező elméleti órákat igazoltan végighallgatta, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott. Az előírt életkornál maximum 3 hónappal fiatalabb. Az írásos szerződésben rögzített határidőre a helyesen kitöltött jelentkezési és vizsgalapot az alábbi melléklettel leadta:

 • 1. csop.-ú alkalmassági igazolás (1-2pld.)
 • Eü. Felmentés esetén a felmentésre szolgáló bizonyítványt és fénymásolatát
 • A vizsga díját befizette

Írásbeli helyett szóbeli vizsgát tehet:

 • aki a magyar nyelvet nem beszéli vagy nem érti
 • aki írásképtelen állapotban van ( az írásbeli vizsga számítógépen történik)

2013. augusztus 15.-től a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül vizsgára kell jelentkezni, melyet összesen 1 éven belül be kell fejezni, különben az elejéről kell kezdeni az egész tanfolyamot.

Az elméleti órák 45 perc időtartamúak, a gyakorlati órák 50 perc időtartamúak.

Forgalmi vizsgára az bocsátható aki:

 • A 29 gyakorlati órát levezette, az előírt 580 km-ert teljesítette, melyet a képző szerv vezetési kartonon igazol
 • A vizsgadíjat befizette
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.
 • A vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga után 2 éven belül be kell fejezni.  Amennyiben a tanuló két éven belül 5 sikertelen vizsgát tett, újabb vizsgára csak PÁV vizsgálat után van lehetőség.

A vizsgákat az első sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül be kell fejezni!

Választható járművek:

 • VW Golf 1.9TDI
 • Suzuki SX4
 • Renault Modus

A tanuló által biztosított jármű esetén a járműnek meg kell felelnie a rendeletben meghatározott feltételeknek, oktatói műszaki vizsgával kell ellátni a hallgatónak. A képzés és a vizsgáztatás helyszínére szállításról a hallgatónak kell gondoskodnia. Az oktatás során e jármű fenntartási költségei a tanult terhelik (biztosítás, üzemanyag, javítási költség).

Hiányzás pótlását pót foglalkozáson kell pótolni. Pót foglalkozás megtartását 3000 Ft/óra költségtérítés ellenében vállaljuk.

A tandíj befizetése történhet egyben, vagy részletekben az Iskolavezetőnél.

Mentesség:

Az iskolavezető mentesíti az egyes elméleti tárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

A tanuló jogai és kötelezettségei:

A hallgatónak joga van a teljes képzési szolgáltatás folyamán a lehetőségeihez képest legjobb kiszolgáláshoz, véleményezheti a képzést. Panasz esetén az iskolavezetőt megkeresheti a probléma megoldása céljából. A hallgatónak kötelessége az elvégzett szolgáltatások díját megtéríteni, illetve a képzés folyamán magatartásával hozzájárulni a képzés sikeres lefolytatásához. A hallgató köteles a képzésen, illetve a vizsgákon arra alkalmas állapotban megjelenni. amennyiben ez nem így történik, a képzésből, illetve a vizsgákról kizárható. Ebben az esetben óradíjat, illetve vizsgadíjat vissza nem igényelhet, az igénybe vett kedvezményeket pedig köteles megfizetni a képzőszervek. A tanuló köteles az oktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása szerint közreműködni. Szándékos károkozás esetén az okozott kárt köteles megtéríteni a Képzőnek.

Tanuló áthelyezése:

A tanul kérésére az iskolavezető köteles kiállítani, illetve leigazolni, a NKH. által rendszeresített formanyomtatványt, azon feltüntetve az oktatás teljesített óraszámait.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A képzőszervnek joga van az elvégzett szolgáltatások díját beszedni, illetve amennyiben a hallgató más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, az elvégzett szolgáltatások díján felül 15000 Ft összeget adminisztrációs költségekre levonni. A képzőszerv által biztosított kedvezmény csak a teljes képzési szolgáltatást igénybe vevő tanulókat illeti meg, így a más képzőszervhez távozó tanulók az addig igénybe vett kedvezményeket kötelesek a képzőszerv részére megfizetni! Köteles a hallgatókat a képzési tevékenység folyamán színvonalas oktatásban részesíteni. A képzőszerv a rendelkezésére álló járműveket köteles a képzés, illetve a vizsgáztatás helyszínére eljuttatni. Ha a hallgató az említett feltételeket nem teljesíti, a képzőszervnek joga van a képzési szerződést egyoldalúan felmondani.

A tanfolyam díjának megváltoztatása: A már megkezdett elméleti tanfolyam díja nem változtatható meg, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet változás. A képzőszerv az elméleti oktatáshoz tankönyvet és jegyzetfüzetet biztosít a tanulók részére igény esetén.

A vezetői engedély kiadása:

Kérelemre indul. Magyar állampolgárnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személy azonosságát igazoló más érvényes okmánnyal amit a helyszínen be kell mutatni.

Ha a kérelmező bevándorolt, vagy menekült jogállású személy, a kérelemhez be kell mutatnia az érvényes személyazonosító igazolványt.

Nem magyar állampolgár kérelmező estén az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott, és be tudja mutatni az idegen rendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét. / 35/2000 BM r./

Oktatási helyszínek:

Elmélet:

 • Csenger és vonzáskörzete
 • Mátészalka és vonzáskörzete

Gyakorlat:

 • Mátészalka

A képzés és vizsgáztatás felügyeletét a továbbiakban a Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási És Utánképzési Főosztály Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Vizsgaszervezési És Utánképzési Osztály lája el.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Nyíregyháza, Törzs u. 108
Tel: +36-42/596-166
Fax: +36-42-596-167
E-mail:szabolcs@kavk.hu

A vizsgák érvényessége:

A gyakorlati vizsgákat az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított 2 éven belül le kell tenni.

 

"B" kategória Képzés Árai
Elméleti oktatás 40 000 Ft 75óra
Elméleti vizsga 4 600 Ft  
Gyakorlati oktatás 180000 Ft 29 óra+1 vizsgaóra
Gyakorlati vizsgadíj (Forgalom) 11 000 Ft  
Összesen 235600 Ft 105óra
     
Elméleti óra pótlása 3000 Ft 1 óra
Gyakorlati pótóra 6000 Ft 1 óra
Elsősegély oktatás 10000 Ft 4 óra
Elsősegély vizsga 8200Ft